Hjem Tjenester Informasjon Referanser Om oss Kontakt
Hjem Hjem

Europeiske standardiserte krav til pyrotekniske artikler


Direktiv 2007/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler setter overordnede krav til helse, miljø og sikkerhet, som en rekke pyrotekniske produkter skal oppfylle for å kunne bli CE-merket.


Ifølge EØS-avtalen gjelder direktivet også i Norge, og skal gjennomføres i norsk rett.

Som en følge av direktiv 2007/23/EF- om markedsføring av pyrotekniske artikler har CEN (The European Committee for Standardization) gjennomført et arbeid med å revidere eksisterende og foreløpige standarder for fyrverkeri.

En standard angir tekniske konstruksjonskrav. De er ikke obligatorisk å bruke, men hvis produsenten har brukt en standard, anses sikkerhetskravene i direktivet for å være oppfylt. Hvis produsenten ikke har brukt en standard, må det dokumenteres at sikkerhetskravene i direktivet er oppfylt på en annen måte, f. eks ved bruk av en annen teknisk spesifikasjon. Plikten til samsvarsvurdering av et utpekt teknisk kontrollorgan gjelder generelt alle pyrotekniske artikler.

NS-EN 15947 pyrotekniske artikler - Europeisk harmonisert standard for fyrverkeri i kategori 1,2 og 3 er publisert. Standardene heter Pyrotekniske artikler, Fyrverkeri,, kategori 1,2 og 3 dvs. publikumstilgjengelig fyrverkeri. Standardene består av en serie på 5 standarder og omfatter krav til terminologi, kategorier og fyrverkerityper, minimumskrav til merking, prøvingsmetoder samt krav til utforming og virkning.

CE-merket fyrverkeri i kategori 1,2 og 3 som vil bli tillatt i Norge

For EU-land skal nye regler for publikumstilgjengelig fyrverkeri som følge av direktivet være implementert fra 4. juli 2010. For profesjonelt fyrverkeri i klasse IV og scenefyrverkeri skal nye regler være implementert i EU-land fra 4. juli 2013.

Endrede krav til kompetanse for import, handel og bruk av pyrotekniske artikler