Hjem Tjenester Informasjon Referanser Om oss Kontakt
Hjem Hjem

Kurs for profesjonelle pyroteknikereKurs i bruk av fyrverkeri klasse IV omfatter artikler til bruk på festivaler, større markeringer, jubileer, etc. For sertifisering kreves i tillegg dokumentert opplæring og/eller relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare. Iflg. krav i forskrift skal enhver som håndterer eksplosiv vare være skikket og ha tilstrekkelig kvalifikasjoner og opplæring for å imøtekomme krav til sikker håndtering.

Kursene har en varighet på 3 dager inkludert praktiske øvelser, og behandler bl.a. følgende temaer:


- Generelt om pyroteknikk, funksjon og virkemåte.
- Pyrotekniske farer
- Lover og regler, herunder handel, erverv, oppbevaring og transport.
- Arrangement, planlegging, søknader og gjennomføring.
- HMS, Risikovurderinger og tiltak/handlingsplan.
- Brannvern


Etter bestått eksamen og dokumentert relevant praksis i 10 fyrverkeriarrangement utstedes et sertifikat som må fornyes etter 5 år.

Kurset er i regi av Brannvernforeningen.Kurs i sceneteknikk


Kurs i pyrotekniske sceneeffekter omfatter fyrverkeri til bruk på scene innendørs og utendørs. Kurset går over 3 dager med teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Kurset er sertifiserende etter bestått eksamen, og må fornyes etter 5 år.
Kurset vil inneholde følgende temaer:


- Generelt om pyroteknikk, funksjon og virkemåte.
- Pyrotekniske farer
- Lover og regler, herunder handel, erverv, oppbevaring og transport.
- Arrangement, planlegging, søknader og gjennomføring.
- HMS, Risikovurderinger og tiltak/handlingsplan.
- Brannvern


Kurset er i regi av Brannvernforeningen.

© Pyro Tech Fyrverkeri  AS | Bekkeveien 6, 3120 Nøtterøy | Telefon: 33 39 95 55 | Mobil: 91 79 17 64 | Epost: post@pyro-tech.no |