Hjem Tjenester Informasjon Referanser Om oss Kontakt
Hjem Hjem

Regler for kjøp av fyrverkeri


Det kreves tillatelse fra brannvesenet for å selge fyrverkeri. Er du i tvil om alt er i orden, bør du kreve å se handelstillatelsen.


Fyrverkeri skal kun selges eller utleveres fra handelslokale/salgssted med tillatelse fra brannvesenet.

For å få slik tillatelse stilles det krav om blant annet at man driver handelsvirksomhet, har egnede lokaler/salgssteder og at personalet er kompetente og skikket til å stå for salget eller utleveringen av fyrverkeri.


All håndtering av eksplosiver, inkludert fyrverkeri, er underlagt streng regulering for å gi størst mulig sikkerhet til både de som er involvert og utenforstående. Som forbruker kan du kreve at personalet gir deg råd og veiledning om sikker bruk av fyrverkeri.


Privatpersoner kan ikke ta med seg fyrverkeri fra utlandet. For å importere fyrverkeri til Norge kreves en innførselstillatelse utstedt av DSB. Ulovlig import av fyrverkeri kan medføre straffeforfølgelse.

Forhandlerkurset etter eksplosivforskriften § 9-3 første ledd, i regi av Norsk brannvernforening, er obligatorisk for alle forhandlere.