Hjem Tjenester Informasjon Referanser Om oss Kontakt
Hjem Hjem


Pyro Tech Fyrverkeri AS tilbyr salutteringer rundt om i landet.

Litt om saluttering

Har du lurt på hvorfor det er akkurat 21 skudd når det virkelig skal «festes»? Her er årsaken: Den gang man begynte å saluttere, hadde linjeskipene ofte tre rader med syv kanoner på hver side. De fyrte av én gang hver – altså 21 skudd.

Men det er ikke alltid 21 skudd. For viktige begivenheter i det kongelige hus gis dobbel kongesalutt, som er to ganger 21 skudd. Her er noen andre varianter. Alltid oddetall:

- 21 skudd for stats-/orlogsflagget, kongelig person, statsoverhode (eventuelt generalguvernør som er berettiget i eget land), nasjonale høytidsdager.

- 19 skudd for statsminister, flåteadmiral, marskalk, ambassadør, guvernør eller tilsvarende embetsmann som er berettiget i eget land.

- 17 skudd for forsvarsminister, forsvarssjef, admiral, general, guvernør eller tilsvarende embetsmann som er berettiget i eget land.

- 15 skudd for viseadmiral, generalløytnant, generalinspektører, guvernør eller tilsvarende embetsmann som er berettiget i eget land.

- 13 skudd for kontreadmiral, generalmajor, chargé d'affaires, generalkonsul, embetsmann som er berettiget i eget land.

- 11 skudd for flaggkommandør, brigader, embetsmann som er berettiget i eget land.

- 9 skudd for kommandør, oberst, kommandørkaptein, oberstløytnant.

- 7 skudd for orlogskaptein, major, konsul.


Da salutterer vi

Ordinære salutteringsdager vil endres med variasjonen i kongelige fødselsdager. I dag er reglene at det salutteres på fødselsdagen til myndige medlemmer av kongehuset og dessuten på noen offisielle flaggdager:

- 21. februar: Kongens fødselsdag

- 8. mai: Frigjøringsdagen


- 17. mai: Grunnslovsdagen


- 7. juni: Unionsoppløsningen


- 4. juli: Dronningens fødselsdag


- 20. juli: Kronprinsens fødselsdag


- 19. august: Kronprinsessens fødselsdag


 Her finner du Forsvarets bestemmelser om saluttering.


Salutt på utenlandsk

Et skudd er et skudd – og i de fleste av de europeiske landene er det 21 skudd som gjelder. Men noen unntak finnes. I Danmark tilgodeser man for eksempel dronning og kronprins med 27 skudd mens de lever – og hele tre ganger 27 skudd ved begravelser.

I Nederland sparer man heller ikke på ammunisjonen. Konge og dronning får hele 35 skudd, mens prinsen feires med 33. Og når en nederlandsk kronprins kommer til verden, tar det helt av. 101 skudd fyres av for å feire anledningen.

Regler for saluttering

Saluttering er regulert i kapittel 12 i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Saluttering uten bruk av kanon. I eksplosivforskriftens § 12-6 stilles det krav om at det ved saluttering uten bruk av kanon kun skal brukes eksplosiv vare som er beregnet for saluttering.  Det stilles også krav om at den som skal saluttere med slik vare skal inneha et særskilt kompetansebevis for bruk av fyrverkeri klasse IV i medhold av eksplosivforskriften § 13-1 og kunnskap om saluttering. Etter at disse bestemmelsene trådte i kraft i januar 2010, har det vist seg å være vanskeligere å få tak i eksplosiv vare beregnet for saluttering, enn det DSB ble informert om før forskriftsendringen. Inntil videre lempes det noen på kravene til saluttering på dette punktet. Det tillates derfor at det benyttes små mengder eksplosiv vare (patronert sprengstoff) til saluttering.

Den som skal foreta salutteringen må ha bergsprengersertifikat og ha kjennskap til den eksplosiv varen som benyttes og hvordan denne fungerer i ” fri luft” sørge for sikker avstand til publikum. Det er ikke tillatt å foreta saluttering på vann, utenom ved bruk av kanon. Saluttering med bruk av kanon. Saluttering med bruk av kanon er tillatt. Den som skal foreta salutteringen må ha inngående kunnskap til kanonen og hvordan den fungerer, samt til de eksplosivene som benyttes til salutteringene. Saluttering skal være en del av et arrangement. Saluttering skal kun foretas som en del av et arrangement, og etter tillatelse i henhold til lokale politivedtekter. Politiet skal uansett varsles i god tid før salutteringen utføres.

Både en som skal ha utført saluttering og den som utfører selve salutteringen hvor det brukes eksplosiv vare skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Den som utfører salutteringen skal sørge for at det blir utarbeidet planer og rutiner for en sikker saluttering. Planene skal foreligge skriftlig før salutteringen igangsettes, og skal blant annet inneholde plan for sikring av omgivelsene og informasjon og varsling til berørte parter. Den som skal ha utført saluttering skal påse at den som utfører salutteringen kan dokumentere tilfredsstillende kompetanse i saluttering og at vedkommende har utarbeidet planer for å ivareta sikkerheten ved saluttering.   

Kravene i eksplosivforskriften §§ 12-6 annet og tredje ledd og 12-7 gjelder fullt ut.


Ta kontakt for evt. Spørsmål.


Endrede krav til kompetanse for import, handel og bruk av pyrotekniske artikler © Pyro Tech Fyrverkeri  AS | 3120 Nøtterøy, Bekkeveien 6 | Telefon: 33 39 95 55 | Mobil: 90 59 34 94 | Fax: 33 39 95 60 | Epost: post@pyro-tech.no